Yellow in town

I got obsessed with this colour. Clothes in mustard always took my attention but I looked at them only from window shopping perspective.
Zwariowałam na punkcie tego koloru. Ubrania w kolorze musztardy zawsze przyciągały moją uwagę, ale patrzyłam na nie tylko z perspektywy oglądania wystaw sklepowych.

read more

Subtlety

"Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży."
"Love is the courage of women, their leading star, the compass of their journey."
- E.D.

read more

A little bit of a man

To jeden z tego typu outfitów, w których czuję się najlepiej. I nie chodzi tu bynajmniej o wygodę, bo z komfortem nie ma nic wspólnego.
This is one of those types of outfits in which I feel best . And this is not about a convienience, beacause it has nothing to do with a comfort.

read more

Klimkówka

I would like to invite you to see a few memories from our spontaneous weekend trip to a very small place in Polish Beskid Mountains, Klimkówka.
Chciałabym dziś zaprosić Was do obejrzenia kilku wspomnień z naszego spontanicznego wyjazdu w Polskie Beskidy, do bardzo małej miejscowości Klimkówka.

read more

Instagram