About

 

 

By dać wyraz swoim inspiracjom i doświadczeniom oraz iść przez życie z własnym stylem.

Mam na imię Karolina i chciałabym podzielić się z Wami swoim podejściem do pięknych rzeczy.

Zapraszam!

✦✣✦

To express and define my inspirations and experiences, to go through life with your own style.

I’m Karolina and I would like to share with you my attitude to beautiful things.

Welcome!