Be my cartoon girl

I forced my photographer to take these photos. Once he saw these boots, told me to give him a face mask to be not recognized by friends accidentally met! When I was him I would be ashamed not only of boots but of a whole stylization and a sack would be needed not a mask! Hahah, just kidding…We all love cartoons! But, btw, isn’t it great that fashion has no limits and is not only black and white?

Zmusiłam swojego fotografa do zrobienia tych zdjęć. Kiedy zobaczył te buty, powiedział mi, że potrzebuje maskę na twarz aby nie być rozpoznanym przez przypadkowo spotkanych znajomych! Gdybym była na jego miejscu, byłabym zawstydzona nie tylko butami, ale całą stylizacją i worek byłby potrzebny, nie maska. Hahah, żartuje oczywiście… Wszyscy kochamy kreskówki! A tak swoją drogą, nie jest to wspaniałe, że moda nie ma granic i nie jest tylko czarno-biała?

WHAT I WORE: Shoes Topshop, Jacket/Dress/Turtleneck H&M, Belt Bag Zara

 

✦✣✦

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *