Bell Bottom Blues

They are back! Bell-bottoms or flares whatever you like are on the street again.
Powróciły!Dzwony czy spodnie flare, jakkowiek wolisz, znów są na ulicach.

read more