Fury of the Furries

Who knows, who played, who loves, please hands up! Could not find any suitable title for this post, so why not to be even more contrary!
Kto zna, kto grał i kto kocha, ręce do góry!Nie potrafiłam znaleźć odpowiedniego tytułu do tego posta, więc dlaczego nie być jeszcze bardziej przekornym!

read more

T.

read more