A little bit of a man

To jeden z tego typu outfitów, w których czuję się najlepiej. I nie chodzi tu bynajmniej o wygodę, bo z komfortem nie ma nic wspólnego.
This is one of those types of outfits in which I feel best . And this is not about a convienience, beacause it has nothing to do with a comfort.

read more

Kurtka “ochroniarka”?

read more