Subtlety

"Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży."
"Love is the courage of women, their leading star, the compass of their journey."
- E.D.

read more