Klimkówka

I would like to invite you to see a few memories from our spontaneous weekend trip to a very small place in Polish Beskid Mountains, Klimkówka.
Chciałabym dziś zaprosić Was do obejrzenia kilku wspomnień z naszego spontanicznego wyjazdu w Polskie Beskidy, do bardzo małej miejscowości Klimkówka.

read more