Bell Bottom Blues

They are back! Bell-bottoms or flares whatever you like are on the street again.
Powróciły!Dzwony czy spodnie flare, jakkowiek wolisz, znów są na ulicach.

read more

Yellow in town

I got obsessed with this colour. Clothes in mustard always took my attention but I looked at them only from window shopping perspective.
Zwariowałam na punkcie tego koloru. Ubrania w kolorze musztardy zawsze przyciągały moją uwagę, ale patrzyłam na nie tylko z perspektywy oglądania wystaw sklepowych.

read more